วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
045-781-804
licec285@gmail.com

Face Shield เพื่อป้องกันการติดต่อ/การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19​

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา นำโดย ผอ.สิริชัย แท่นแก้ว รองฯศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ร่วมกับคณะครู นักการ ภารโรง จัดทำ Face Shield เพื่อป้องกันการติดต่อ/การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

ภาพกิจกรรมกีฬาสี 2563

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันครูอำเภอเลิงนกทา

ภาพทำบุญประจำเดือน

ภาพกิจกรรมจิตอาสา

อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

สารสนเทศของวิทยาลัยฯ

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง